Ertuğrul Günay Bozburun planını sordu

Ertuğrul Günay Bozburun planını sorduİzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, Daçta Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den bilgi istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Muğla'nın Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna ilişkin plan hükümleri 1 Mayıs'ta askı süresinden indirildiğini belirten Günay, "Özel Çevre Koruma Bölgeleri, ülke ve dünya ölçeğinde doğal özellikleriyle korunması, bütün kültür yapısıyla geleceğe taşınması gereken ve bu ayrıcalıklı nitelikleri Bakanlar Kurulu kararıyla saptanmış bulunan özel ve sınırlı sayıda alanlardır. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin bütün bileşenlerin bilgi ve katılımıyla gerçekleşmesi alanın özelliklerinin ve koruma bilincinin doğal gereğidir. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi de, ülkemizin doğal ve tarihsel varlıkları açısından zengin, dünyanın oksijen açısından önde gelen beş önemli alanından birisidir. Bu bölgede Çevre Düzeni Planı yapılması elbette önemlidir; ancak bu planın, çevre koruma hukukunun gereklerine ve bölgenin özelliklerine uygun olması da şarttır." dedi.

Günay, konuya ilişkin Bakan Güllüce'nin yazılı cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Muğla ilinde iki ilçe sınırlarını kapsamaktadır. Son yerel düzenlemelere göre Büyükşehir olan Muğla Belediyesi ile Datça ve Marmaris Belediyelerinin bu plan revizyonunda katılımı sağlanmış, görüşleri alınmış mıdır?

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde doğal, arkeolojik, kentsel SİT ve anıt eser var mıdır? Varsa, bu alanların adları ve SİT dereceleri nedir?

Revizyon Planında bu SİT dereceleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılmış mıdır?

Datça-Bozburun Özel Çevre Planı Revizyonunda, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Muğla Müdürlüğünün görüşü alınmış mıdır? Alınmamışsa, önemli kültür varlığı barındıran böyle bir alanda yapılması düşünülen plan revizyonu için bu, büyük eksiklik değil midir?

Bölge çam balı üretiminde dünyanın önemli coğrafyalarından birisi ve önemli bir orman alanıdır. Bu açıdan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı görüşleri alınmış mıdır?

Bölgede verilmiş maden, taş ocağı ve benzeri ruhsatlar var mıdır? Varsa, bunların bölgenin özelliklerine göre yeniden gözden geçirilmesi, gerekirse iptali düşünülmüş müdür?

Yahut revizyon planda bu ruhsatlar aynen geçerliğini korumakta mıdır?

Marmaris Turizm Alanının ÖÇK sınırları ile ilişkili olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimlerinin görüşleri alınmış mıdır?

Çevre Planı Revizyonu, bölgede önceki dönemlerde yapılan kaçak, yüksek, doğal dokuya aykırı yapıların yıkımı için hükümler içermekte midir? Bu çarpık yapılaşmanın yıkım konusunda önceki tarihlerde verilmiş mahkeme kararı var mıdır? Varsa, bu kararlar ne zaman uygulanacaktır?

Yapılaşma konusunda getirilen yeni kurallar nelerdir?"  


Kayber Avcı (Cihan)

Mayıs 2014


Rezervasyon
HakkımızdaKurumsal Üyelikİletişim
Tüm Hakları Saklıdır. © bozburun.org